Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi

Giáo phận Xuân Lộc - Lễ đặt viên đá đầu tiên Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi Khoảng 50.000 giáo dân, 8.000 tu sĩ nam nữ, 500 linh mục, 30 Đức Giám mục và Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã tham dự Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi - GP Xuân Lộc vào sáng 18.9.2015