GP Xuân Lộc
Giáo phận Xuân Lộc có Giám mục Chánh tòa thứ năm

Giáo phận Xuân Lộc có Giám mục Chánh tòa thứ năm

Kế nhiệm Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh là Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phó giáo phận Xuân Lộc. Đức cha Giuse là Giám mục Chánh tòa thứ năm của giáo phận Xuân Lộc từ khi giáo phận này được thành lập vào năm 1965.

Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi

Giáo phận Xuân Lộc - Lễ đặt viên đá đầu tiên Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi Khoảng 50.000 giáo dân, 8.000 tu sĩ nam nữ, 500 linh mục, 30 Đức Giám mục và Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã tham dự Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi - GP Xuân Lộc vào sáng 18.9.2015