Tin mới

Người Sài Gòn với Hà Nội
Người Sài Gòn với Hà Nội
Là dân Sài Gòn, tôi từng có ba lần đến thăm Hà Nội. Hai lần đầu đi theo “tua”, đến những địa danh như người cưỡi ngựa xem hoa, lại hai lần bị móc túi. Lần thứ ba gần đây, ra Hà Nội một mình vì công việc nên tôi...
Người Sài Gòn với Hà Nội
Người Sài Gòn với Hà Nội
Là dân Sài Gòn, tôi từng có ba lần đến thăm Hà Nội. Hai lần đầu đi theo “tua”, đến những địa danh như người cưỡi ngựa xem hoa, lại...