hang Massabielle
Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (33)

Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (33)

Bàn tay đầy đặn của bác sĩ giải phẫu Comte, bậc thầy trong việc sử dụng con dao mổ, cung kính đặt lên quyển Tân Ước. Với một giọng quả quyết, người thầy thuốc đọc lời thề đã được đặt trước mặt ông :

Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P13)

Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P13) Điều gì đang xảy ra vậy ? Từ sáng sớm Chúa Nhật hôm nay, một sự sốt sắng lạ lùng tràn ngập thành phố Lộ Đức, một hiện tượng chưa bao giờ thấy kể từ khi có Đền Thánh vào mấy năm trước, và cũng kể từ lúc những chuyến xe hỏa đầu tiên dừng lại tại thành phố vào năm 1866.

18 lần Đức Mẹ hiện ra với Bernadette tại hang Massabielle - Lộ Đức (P2)

18 lần Đức Mẹ hiện ra với Bernadette tại hang Massabielle - Lộ Đức (P2) Tất cả mọi cặp mắt đều nhìn thẳng vào chỗ mà tay Bernadette vừa chỉ, mở to ra hết cỡ và tự hỏi tại sao họ không thấy gì cả, không có gì ngoài một hốc đá sâu hun hút.