hát bội
Tuồng Joseph

Tuồng Joseph

Tuồng Joseph là một trong ba tuồng hát bội của ông Trương Minh Ký. Ông có bút hiệu là Mai Nham, hiệu là Thế Tải; người Gò Vấp. Ông học trường Khải Tường (nay là Lê Quý Ðôn), ra trường làm thầy giáo tại trường này.