hiếu khách
Người Sài Gòn với Hà Nội

Người Sài Gòn với Hà Nội

Là dân Sài Gòn, tôi từng có ba lần đến thăm Hà Nội. Hai lần đầu đi theo “tua”, đến những địa danh như người cưỡi ngựa xem hoa, lại hai lần bị móc túi. Lần thứ ba gần đây, ra Hà Nội một mình vì công việc nên tôi có phần lo lắng