Tin mới

Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P3)
Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P3)
Cứ như thế, những hình ảnh của Bernadette, theo dòng thời gian, trở nên giếng nước làm thỏa cơn khát của mọi người, nơi tất cả dừng lại ước muốn của mình là được nhìn thấy Bà - Đấng đã không ngại hiện ra và chỉ con đường nên thánh...
18 lần Đức Mẹ hiện ra với Bernadette tại hang Massabielle - Lộ Đức (P8)
18 lần Đức Mẹ hiện ra với Bernadette tại hang Massabielle - Lộ Đức (P8)
Mặt trời lạnh lẽo của mùa Đông sắp khuất dạng sau các rặng núi. Tại trường học của các sơ, chuông báo giờ ra về đã vang lên.
18 lần Đức Mẹ hiện ra với Bernadette tại hang Massabielle - Lộ Đức (P6)
18 lần Đức Mẹ hiện ra với Bernadette tại hang Massabielle - Lộ Đức (P6)
Những tiếng gõ cửa dồn dập kéo Jean-Baptiste Estrade ra khỏi giấc ngủ sâu. Chàng thanh niên nhảy chồm dậy, mở to đôi mắt giữa đêm đen, và hỏi lắp bắp
FÁTIMA: Nơi mang lại hy vọng và an bình: Những lần Đức Mẹ hiện ra (P2)
FÁTIMA: Nơi mang lại hy vọng và an bình: Những lần Đức Mẹ hiện ra (P2)
Bà bắt đầu bay lên từ từ về phía Đông cho đến khi biến mất trong khoảng không bao la, với một luồng ánh sáng rực rỡ bao quanh giống như mở đường đi giữa các vì sao.
Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P3)
Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P3)
Cứ như thế, những hình ảnh của Bernadette, theo dòng thời gian, trở nên giếng nước làm thỏa cơn khát của mọi người, nơi tất cả dừng lại ước muốn...
18 lần Đức Mẹ hiện ra với Bernadette tại hang Massabielle - Lộ Đức (P8)
18 lần Đức Mẹ hiện ra với Bernadette tại hang Massabielle - Lộ Đức (P8)
Mặt trời lạnh lẽo của mùa Đông sắp khuất dạng sau các rặng núi. Tại trường học của các sơ, chuông báo giờ ra về đã vang lên.
18 lần Đức Mẹ hiện ra với Bernadette tại hang Massabielle - Lộ Đức (P6)
18 lần Đức Mẹ hiện ra với Bernadette tại hang Massabielle - Lộ Đức (P6)
Những tiếng gõ cửa dồn dập kéo Jean-Baptiste Estrade ra khỏi giấc ngủ sâu. Chàng thanh niên nhảy chồm dậy, mở to đôi mắt giữa đêm đen, và hỏi lắp...
FÁTIMA: Nơi mang lại hy vọng và an bình: Những lần Đức Mẹ hiện ra (P2)
FÁTIMA: Nơi mang lại hy vọng và an bình: Những lần Đức Mẹ hiện ra (P2)
Bà bắt đầu bay lên từ từ về phía Đông cho đến khi biến mất trong khoảng không bao la, với một luồng ánh sáng rực rỡ bao quanh giống...