Tin mới

Thân nhân của chúa Giêsu
Thân nhân của chúa Giêsu
Đọc trình thuật của đoạn Tin Mừng, chúng ta có thể đoán được rằng, Chúa Giêsu đã giảng dạy, đã làm những phép lạ chữa bệnh, trừ quỷ, đã đón tiếp người tội lỗi...
Làm mẹ
Làm mẹ
No cơm và ấm áo, nhưng thiếu tình yêu ấp ủ, trẻ em sẽ không thể lớn lên thành người bình thường được. Các viện mồ côi được tài trợ dồi dào về vật chất để nuôi các em, nhưng lúc nào cũng cảm thấy mình bất lực, nếu chưa...
Thân nhân của chúa Giêsu
Thân nhân của chúa Giêsu
Đọc trình thuật của đoạn Tin Mừng, chúng ta có thể đoán được rằng, Chúa Giêsu đã giảng dạy, đã làm những phép lạ chữa bệnh, trừ quỷ, đã đón...
Làm mẹ
Làm mẹ
No cơm và ấm áo, nhưng thiếu tình yêu ấp ủ, trẻ em sẽ không thể lớn lên thành người bình thường được. Các viện mồ côi được tài trợ...