Tin mới

Dạy thêm, học thêm:  đề tài muôn thuở
Dạy thêm, học thêm: đề tài muôn thuở
Trên các phương tiện truyền thông, dạy thêm, học thêm có lẽ là một trong những đề tài thường xuất hiện nhất ở mục giáo dục, vì nhiều lý do. Là một giáo viên về hưu đã 5 năm, tôi xin có vài dòng về vấn đề này

Giã từ mùa Hè
Giã từ mùa Hè
Giữa tháng 8, các trường bắt đầu nhập học, học sinh cả nước kết thúc kỳ nghỉ hè theo nhiều cách khác nhau.

Tự học trước thách đố học thêm
Tự học trước thách đố học thêm
Liên tiếp nhiều năm, thủ khoa các trường đại học từ các tỉnh nghèo đỗ đạt nhờ vào nỗ lực tự học. Nhiều bậc cha mẹ cũng đã nhận ra rằng hình thành cho con thói quen tự học từ nhỏ là điều rất tốt.
Dạy thêm, học thêm:  đề tài muôn thuở
Dạy thêm, học thêm: đề tài muôn thuở
Trên các phương tiện truyền thông, dạy thêm, học thêm có lẽ là một trong những đề tài thường xuất hiện nhất ở mục giáo dục, vì nhiều lý do....
Giã từ mùa Hè
Giã từ mùa Hè
Giữa tháng 8, các trường bắt đầu nhập học, học sinh cả nước kết thúc kỳ nghỉ hè theo nhiều cách khác nhau.

Tự học trước thách đố học thêm
Tự học trước thách đố học thêm
Liên tiếp nhiều năm, thủ khoa các trường đại học từ các tỉnh nghèo đỗ đạt nhờ vào nỗ lực tự học. Nhiều bậc cha mẹ cũng đã nhận ra...