hồi phục
Không có mùa hè

Không có mùa hè

Cách nay vài tuần, trong bài Tin Mừng Chúa nhật 16 thường niên, chính Chúa cũng nhắn nhủ các môn đệ “Anh em hãy lui vào nơi thanh vắng và nghỉ ngơi đôi chút!” (Mc 6,31). Nhiều người gọi đoạn này là “quy luật tin mừng về kỳ nghỉ hè”.