Tôi dâng hoa lên Mẹ

Tôi dâng hoa lên Mẹ Vườn hoa đó trong tôi là do Mẹ. Tôi hái những bông của vườn hoa ấy để dâng lên Mẹ.
Khi dâng lên Mẹ những bông hoa ấy, tôi cảm tạ Mẹ, và xin Mẹ cảm tạ Chúa thay tôi, vì ơn đức tin đã ban cho tôi phong phú là như thế.