Tin mới

Sức hút kỳ diệu  của  “đồi cỏ hồng”
Sức hút kỳ diệu của “đồi cỏ hồng”
Lần đầu tiên tại Ðà Lạt, lễ hội “Mùa cỏ hồng” đã được tổ chức tại Ðồi cỏ hồng thuộc khu Ðan Kia - Suối Vàng vào cuối năm 2017 vừa qua (trước Festival hoa lần thứ VII), nhằm giới thiệu loài cỏ độc đáo ở thành phố mù sương...
Sức hút kỳ diệu  của  “đồi cỏ hồng”
Sức hút kỳ diệu của “đồi cỏ hồng”
Lần đầu tiên tại Ðà Lạt, lễ hội “Mùa cỏ hồng” đã được tổ chức tại Ðồi cỏ hồng thuộc khu Ðan Kia - Suối Vàng vào cuối năm 2017...