HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A Bạn được chứng kiến phép lạ bánh hóa nhiều bao giờ chưa (ít nguồn lực , nhân lực, khả năng mà làm được những việc lớn lao vĩ đại)? Bạn có kinh nghiệm về việc mình được giàu hơn khi bẻ ra và trao đi không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - NĂM A Khi sống ở đời, dính bén với vật chất của cải, chúng ta thường thấy Nước Trời hay Thiên đàng là chuyện xa xôi, không mấy hấp dẫn. Làm sao có thể thấy Nước Trời như kho báu, như viên ngọc quý, để chúng ta dám vui vẻ hy sinh thú vui của những sự đời này?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM A Bạn có thấy “cỏ lùng” trong cánh đồng thế giới, trong Giáo Hội hay ngay trong cộng đoàn nhỏ của bạn không? Cỏ lùng chẳng bao giờ thành lúa, nhưng “con cái của ác thần” có thể trở thành “con cái của Nước Trời” không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - NĂM A Chương 13 của Tin Mừng Mátthêu là Bài Giảng thứ ba của Đức Giêsu, sau Bài Giảng trên Núi (chương 5-7) và Bài giảng về Truyền giáo (chương 10). Bài Giảng thứ ba gồm 7 dụ ngôn (người gieo giống, cỏ lùng, hạt cải, men, kho báu, ngọc quý và chiếc lưới).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM A Đức Giêsu nói ách và gánh của Ngài thì êm ái, nhẹ nhàng (Mt 11,30). Bạn có kinh nghiệm này không? Bạn có khi nào thấy mệt mỏi vì là người Công giáo không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A Kitô hữu được mời gọi đặt Chúa Giêsu lên trên mọi tương quan ruột thịt. Bạn có thường đặt người nào lên trên Chúa không? Bạn có kinh nghiệm gì về việc chấp nhận “mất vì Thầy” , nhưng sau đó lại “tìm thấy” không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÙA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - NĂM A Bài Tin Mừng hôm nay thuộc về một trong năm Bài Giảng dài của Đức Giêsu trong Tin Mừng Mátthêu. Đây là Bài Giảng thứ hai nằm ở cả chương 10, có chủ đề về Sứ mạng Truyền giáo.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM A Theo ý bạn, tại sao Giáo hội cho chúng ta đọc bài Tin Mừng này trong lễ kính Chúa Ba Ngôi, dù bài này không nói hề nói đến Chúa Thánh Thần? Qua bài Tin Mừng ngắn ngủi này, bạn thấy nét đặc biệt nào của Chúa Cha và Chúa Con?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG Khi Đức Giêsu phục sinh đến với các môn đệ, họ đang ở trong tình trạng sợ hãi và khép kín. Sau này, họ đã mở cửa để ra đi loan báo Tin Mừng. Bạn thấy cần xin Chúa Thánh Thần ơn gì cho Giáo hội Công giáo trên quê hương, nơi còn bao người chưa biết Chúa.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN - NĂM A Tại sao bài Tin Mừng hôm nay được đọc vào lễ Chúa Thăng Thiên dù không kể chuyện Chúa về trời? Theo bạn, tại sao bài Tin Mừng này được coi là có tầm quan trọng đặc biệt đối với sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM A

PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM A Đọc Ga 14,15-23. Hãy suy nghĩ về sự hiện diện của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong đời sống của một Kitô hữu. Bạn có thấy đời sống mới của người Kitô hữu là đời sống ở lại trong Ba Ngôi không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM A Bạn nghĩ gì về những người tuy chưa biết Chúa Giêsu nhưng đã can đảm sống theo sự thật và bảo vệ sự sống? Họ có hy vọng được hưởng ơn cứu độ không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM A Chúa nhật IV Phục sinh là Chúa Nhật để cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Bạn mong ước gì cho tương quan giữa mục tử và con chiên? Làm sao để mục tử nhớ tên và gọi tên chiên? Làm sao để chiên nhận ra tiếng mục tử?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM A Hai môn đệ đang đắm chìm trong câu chuyện về Đức Giêsu thì chính Đức Giêsu tiến lại và cùng đi với họ. Ngài muốn tham dự vào câu chuyện của họ. Ngài thương họ và muốn chia sẻ nỗi đau của họ.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH Theo bạn, thái độ đòi hỏi của ông Tôma trong Ga 20,25 có quá đáng không? Có khi nào bạn gặp một người giống Tôma ở trong nhóm hay họ đạo của bạn không? Khi gặp một Tôma, bạn muốn bắt chước Đức Giêsu ở điểm nào trong cách đối xử với người ấy?

HỌC HỎI PHÚC ÂM LỄ VỌNG PHỤC SINH

HỌC HỎI PHÚC ÂM LỄ VỌNG PHỤC SINH Hai bà Maria này là những phụ nữ đã “đứng nhìn từ xa” cảnh Đức Giêsu chịu đóng đinh. Họ là những người “đã đi theo Đức Giêsu từ Galilê để phục vụ Người”

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM A Bạn nghĩ gì về cơn hấp hối trong ba giờ đồng hồ, và cái chết của Đức Giêsu trên thập giá? Lắng nghe tiếng kêu lớn của Ngài ở Mt 27,46. Ngài có chết bình an không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM A Đức Giêsu cho thấy mình là Sự Sống lại và là Sự Sống (Ga 11,25) bằng cách hoàn sinh anh Ladarô.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM A Anh mù có biết người đã chữa cho mình là ai không? Anh có thái độ nào trước những người láng giềng đang chia rẽ?