HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM B Các phụ nữ là những người đầu tiên nghe thiên thần loan báo Tin Mừng Chúa Phục Sinh. Họ cũng là những người được yêu cầu đi báo Tin Mừng ấy cho các môn đệ. Bạn thấy phụ nữ có thể đảm nhận thêm việc gì trong giáo xứ của bạn?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B Chiêm ngắm cảnh Đức Giêsu bị làm nhục trong dinh thượng tế (14,65), trong dinh tổng trấn (15,16-20), và trên thập giá (15,29-32). Theo bạn, trong tất cả các nỗi đau của Cuộc Thương Khó, Đức Giêsu đau nhất khi nào, bởi ai?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B Bài Tin Mừng này có nói gì về cái chết của Đức Giêsu không? Bài Tin Mừng này có nói gì về lý do tại sao Đức Giêsu bị giết chết không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B Vinh quang thần linh của Đức Giêsu được vén mở trong giây lát cho ba môn đệ. Khi nào vinh quang ấy mới được vén mở trọn vẹn?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM B Đức Giêsu chữa lành bà mẹ vợ của ông Simon bằng cách nào? Trong Tin Mừng Mác-cô, Đức Giêsu có thường chữa bệnh theo kiểu ấy không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM B Phép lạ đầu tiên của Đức Giêsu trong Tin Mừng Máccô (Mc 1,21-28) là phép lạ trừ quỷ, xảy ra ở hội đường vùng Caphácnaum, có lẽ vào buổi sáng ngày sabát.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - NĂM B Bốn môn đệ đầu tiên là những người đánh cá quê mùa, ít học. Theo ý bạn, tại sao Thầy Giêsu lại muốn chọn họ làm môn đệ của Ngài?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – NĂM B Gioan Tẩy giả giới thiệu Đức Giêsu cho Anrê, rồi Anrê lại giới thiệu Đức Giêsu cho Simon. Theo ý bạn, để trở thành một người giới thiệu Đức Kitô, cần có những điều kiện gì?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA - NĂM B Qua ba câu đầu tiên của Tin Mừng Máccô, chúng ta thấy căn tính của Đức Giêsu. Ngài là Đấng Kitô (nghĩa là đấng Mêsia), là Con Thiên Chúa (Mc 1,1).

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT Bạn học được gì khi chiêm ngắm đôi vợ chồng nghèo, bồng con đi đoạn đường rất xa, lên Đền thờ để dâng con mình cho Chúa?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM B Khi Maria nói tiếng Xin Vâng thì Con Thiên Chúa bắt đầu thành người trong cung lòng của Mẹ. Mẹ đã cưu mang Người Con ấy chín tháng trước khi cho Con chào đời. Khi đọc bài Tin Mừng này trong Mùa Vọng, điều gì đánh động bạn hơn cả?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM B Đọc toàn bộ bài Tin Mừng hôm nay, và tìm những chi tiết trong đó cho thấy ông Gioan Tẩy giả là người đã hoàn toàn xóa mình để làm chứng cho Đức Giêsu.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM B Cứ đến mùa Vọng chúng ta lại gặp khuôn mặt của Gioan Tẩy giả. Trong Tin Mừng Máccô, hình ảnh ông Gioan có nổi bật không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG - NĂM  B Nếu Chúa cho tôi biết khi nào tận thế hay khi nào tôi chết, thì tôi sẽ chuẩn bị như thế nào? Đối với các môn đệ trong Vườn Dầu, tỉnh thức không hề dễ, dù họ rất cố gắng. Trong thời buổi hôm nay, những gì thường làm tôi mê ngủ?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A - LỄ CHÚA KITÔ VUA

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A -  LỄ CHÚA KITÔ VUA Qua Mátthêu 25,31-33, Đức Giêsu cho thấy một điều mà chúng ta phải tin, nằm trong Kinh Tin kính. Đó là việc Ngài sẽ “đến trong vinh quang” để phán xét nhân loại vào ngày tận thế. Đức Giêsu đã đến lần đầu như một em thơ yếu đuối.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIII TN - LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIII TN - LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Các thánh Tử đạo là những môn đệ Đức Giêsu bị thế gian thù ghét. Nhưng bạn có thấy họ được Cha và Con cùng nhau gìn giữ không? Đọc Ga 17,11.12.15.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - NĂM A Năm cô trinh nữ khôn và năm cô dại có nhiều điểm giống nhau. Đôi bên đều là trinh nữ, nghĩa là chưa lập gia đình, đều làm nhiệm vụ phù dâu, đều mang theo “đèn” (đúng hơn là “đuốc”) để tham dự đám rước đưa cô dâu về nhà chồng.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN – NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN – NĂM A Đức Giêsu khuyên dân chúng không nên bắt chước việc làm của các kinh sư và Pharisêu, vì “họ nói mà không làm”

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM A Đức Giêsu tóm tất cả Luật và các sách Ngôn sứ trong Cựu Ước vào hai điều răn: yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân (Mt 22,40). Theo ý bạn, yêu là gì? Yêu Chúa với cả trái tim có khó không? Yêu tha nhân như yêu mình có khó không? Làm sao để tôi tập biết yêu?