HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT HIỂN LINH NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT HIỂN LINH NĂM A Đọc lại cả bài Phúc Âm Mt 2,1-12. Theo bạn, nhờ đâu mà các nhà chiêm tinh gặp được vị Vua mới sinh của cả nhân loại?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ MẸ THIÊN CHÚA Đức Maria là phụ nữ được mang tước hiệu cao trọng là Mẹ Thiên Chúa làm người. Bạn có thấy Mẹ Maria xa cách bạn vì Mẹ được Chúa ban những tước hiệu độc nhất vô nhị không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM LỄ GIÁNG SINH

HỌC HỎI PHÚC ÂM LỄ GIÁNG SINH Chiêm ngắm sự nghèo khó và khiêm tốn của Con Thiên Chúa làm người qua bài Tin Mừng này. Bạn có cảm được sự lúng túng và bối rối của đôi vợ chồng trẻ Maria và Giuse khi phải sinh con trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn? Bạn có cảm được niềm vui của những người chăn chiên không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG - NĂM A Đức Maria có thai do (ek) Thánh Thần (Mt 1,18). Đây là một mầu nhiệm mà chúng ta không hiểu thấu. Việc thụ thai Đức Giêsu có sự can thiệp đặc biệt của chính Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha muốn Con Một của mình làm người như chúng ta, nhưng cũng có điều khác chúng ta. Người Con này có nguồn gốc thần linh từ chính Thiên Chúa.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM A Đức Giêsu ca ngợi sự cao trọng của Gioan Tẩy giả, dù ông chỉ là người dọn đường (Mt 11,10). Theo bạn, điều gì làm nên sự cao trọng của ông? Để Chúa đến với thế giới hôm nay, theo ý bạn, cần dọn dẹp con đường nào trước nhất?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM A Người có lòng hối cải được ví như cây sinh trái tốt. Chúa mời gọi cây đời bạn sinh trái gì trong Mùa Vọng này? Hối cải là ra khỏi sự tự mãn. Bạn thấy người Công giáo có dễ tự mãn vì mình là con cái Chúa không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - NĂM A Theo bạn, Mùa Vọng có phải là thời gian ngóng đợi không? Người Kitô hữu ngóng đợi biến cố nào chưa xảy ra?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C - LỄ CHÚA KITÔ VUA

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C - Trong bài Tin Mừng này, anh trộm lành nói đến việc Đức Giêsu vào Nước của Ngài, qua đó anh tin Đức Giêsu là một vị Vua.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C Câu chuyện trong bài Tin Mừng này diễn ra trong khuôn viên Đền thờ Giêrusalem. Đền thờ Giêrusalem vào thời Đức Giêsu gọi là Đền thờ thứ hai. Đức Giêsu tiên báo về sự sụp đổ trong tương lai của ngôi Đền thờ này

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXII TN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXII TN - NĂM C Trước khi có cuộc tranh luận trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu đã phải đối diện với mấy cuộc tranh luận khác và tranh luận với ai?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXI TN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXI TN - NĂM C Đọc Lc 19,5. Tại sao Đức Giêsu nói mình phải ở lại nhà ông Dakêu? Tìm câu trả lời trong Lc 19,10.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM C Khi đọc những dụ ngôn đặc biệt của Luca như dụ ngôn về người Samaritanô nhân hậu, về người cha nhân hậu, về ông nhà giàu và Ladarô, cũng như về dụ ngôn hai người lên Đền thờ cầu nguyện trong bài Tin Mừng hôm nay, bạn thấy chúng có nét nào chung?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C Đọc Lc 18, 2.4. Bạn nghĩ gì về tính cách của ông quan tòa này? Ông có giống với nhân vật ở sách Khôn ngoan 2,10-11 không?

Kiên trì cầu nguyện

Kiên trì cầu nguyện Một trong những định nghĩa của tôn giáo là “mối liên hệ giữa con người với Thượng đế”. Mối liên hệ này được thể hiện qua lời cầu nguyện. Người có tôn giáo tức là người cầu nguyện. Cầu nguyện là đặc điểm chung của mọi tôn giáo.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C Nếu bạn là người phong được chữa lành thì bạn có trở lại ngay để cám ơn Thầy Giêsu không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN - NĂM C Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay có làm bạn được giải thoát không? Bạn có thấy mình được mời gọi để trở nên siêu thoát, khiêm tốn, dù mình đã làm nhiều điều cho Chúa không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – NĂM C Vực thẳm lớn ở đời sau ngăn cách ông nhà giàu và Ladarô đã bắt đầu khi nào ở đời này?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM C Đọc Lc 16,13. Theo bạn, tại sao ta không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của (Mammôn) được?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C Tìm những điểm chung có trong ba dụ ngôn chiên lạc, đồng bạc bị mất và người cha nhân hậu. Tại sao Đức Giêsu kể ba dụ ngôn này?