Tin mới

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật kính Chúa Ba Ngôi - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật kính Chúa Ba Ngôi - năm B
Chúa Giêsu ở với Giáo hội mọi ngày cho đến tận thế (28,20). Theo Tin Mừng Mátthêu, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần có ở với chúng ta không? Đọc Mt 6,25-34; 10,18-20.
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm B
Bạn có kinh nghiệm gì với Chúa Thánh Thần không? Bạn có được Ngài soi sáng để quyết định, được sức mạnh để làm chứng, được Ngài dạy dỗ để hiểu biết Chúa Giêsu?
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật V Phục sinh năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật V Phục sinh năm B
Trong cuộc đời bạn, bạn có thấy mình được Chúa Cha cắt tỉa không? Bạn có thấy bị đau khi được cắt tỉa không? Sau đó bạn có thấy cành nho của bạn sinh nhiều trái hơn không?
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật IV Phục sinh năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật IV Phục sinh năm B
Trong Chúa nhật Chúa Chiên Lành, bạn mong các linh mục tu sĩ giống Đức Giêsu, người Mục Tử tốt lành, ở những điểm nào.
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật III Phục sinh Năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật III Phục sinh Năm B
"Chính anh em là chứng nhân”. Theo bạn, ở Việt Nam ngày nay, chúng ta có thể làm chứng nhân cho Chúa qua những công việc phục vụ gì hay qua lối sống nào?
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật II Phục sinh - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật II Phục sinh - năm B
Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu sống lại hiện ra hai lần. Lần đầu vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, tức là chiều Chúa nhật phục sinh, lần này không có Tôma (Ga 20,19). Lần thứ hai có mặt ông Tôma, xảy ra vào tám ngày sau...
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật Phục Sinh - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật Phục Sinh - năm B
Bạn nghĩ gì về việc các phụ nữ ra thăm mộ Chúa lúc sáng sớm, đem theo dầu thơm? Các phụ nữ là những người đầu tiên nghe thiên thần loan báo Tin Mừng Chúa phục sinh. Họ cũng là những người được yêu cầu đi báo Tin Mừng ấy...
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Lá - năm B
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Lá - năm B
Chiêm ngắm cảnh Đức Giêsu bị làm nhục trong dinh thượng tế (14,65), trong dinh tổng trấn (15,16-20), và trên thập giá (15,29-32). Theo bạn, trong tất cả các nỗi đau của Cuộc Thương Khó, Đức Giêsu đau nhất khi nào, bởi ai?
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật III Mùa Chay - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật III Mùa Chay - năm B
Hãy ngắm nhìn những hành vi giận dữ của Đức Giêsu: Ngài làm roi để đuổi, đổ tung và lật nhào bàn, bắt đem ra khỏi đây. Bạn nghĩ Đức Giêsu sẽ làm gì, nói gì khi đến với Đền thờ tâm hồn của chúng ta hôm nay?
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật II Mùa Chay - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật II Mùa Chay - năm B
Vinh quang thần linh của Đức Giêsu được vén mở trong thời gian ngắn cho ba môn đệ khi Ngài được biến hình. Khi nào vinh quang ấy mới được vén mở trọn vẹn?
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật I Mùa Chay - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật I Mùa Chay - năm B
Đức Giêsu giống các tội nhân khi xếp hàng để lãnh phép rửa của Gioan. Ngài cũng giống chúng ta khi bị Xatan cám dỗ trong hoang địa. Đâu là những cám dỗ bạn thường gặp trong cuộc sống mỗi ngày? Làm sao bạn có thể thắng được những cám...
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật III thường niên - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật III thường niên - năm B
“Các anh hãy đi sau tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ chài lưới người ta” (Mc 1,17). Từ nào trong câu này đánh động bạn? Ngày nay, để làm môn đệ bước theo Chúa Kitô, chúng ta thường phải trả những giá nào? Hãy nhớ...
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM B
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM B
Gioan Tẩy giả được Thiên Chúa sai đến để làm chứng cho Đấng cao trọng hơn ông ngàn trùng. Nhưng Gioan không lập tức nhận biết Đấng ấy ngay. Chỉ khi ông thấy Thần Khí từ trời ngự xuống và ở lại trên Đức Giêsu, lúc ông ban phép rửa...
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM B
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM B
Trong Tin Mừng Máccô, khuôn mặt của Gioan Tẩy giả khá nổi bật. Gioan sống trong hoang địa, sống một đời sống khắc khổ. Ông xóa mình trước Đấng đến sau ông (Mc 1,6-9).
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật kính Chúa Ba Ngôi - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật kính Chúa Ba Ngôi - năm B
Chúa Giêsu ở với Giáo hội mọi ngày cho đến tận thế (28,20). Theo Tin Mừng Mátthêu, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần có ở với chúng ta không? Đọc...
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm B
Bạn có kinh nghiệm gì với Chúa Thánh Thần không? Bạn có được Ngài soi sáng để quyết định, được sức mạnh để làm chứng, được Ngài dạy dỗ để...
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật V Phục sinh năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật V Phục sinh năm B
Trong cuộc đời bạn, bạn có thấy mình được Chúa Cha cắt tỉa không? Bạn có thấy bị đau khi được cắt tỉa không? Sau đó bạn có thấy cành...
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật IV Phục sinh năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật IV Phục sinh năm B
Trong Chúa nhật Chúa Chiên Lành, bạn mong các linh mục tu sĩ giống Đức Giêsu, người Mục Tử tốt lành, ở những điểm nào.
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật III Phục sinh Năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật III Phục sinh Năm B
"Chính anh em là chứng nhân”. Theo bạn, ở Việt Nam ngày nay, chúng ta có thể làm chứng nhân cho Chúa qua những công việc phục vụ gì hay...
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật II Phục sinh - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật II Phục sinh - năm B
Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu sống lại hiện ra hai lần. Lần đầu vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, tức là chiều Chúa nhật phục sinh,...
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật Phục Sinh - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật Phục Sinh - năm B
Bạn nghĩ gì về việc các phụ nữ ra thăm mộ Chúa lúc sáng sớm, đem theo dầu thơm? Các phụ nữ là những người đầu tiên nghe thiên thần...
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Lá - năm B
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Lá - năm B
Chiêm ngắm cảnh Đức Giêsu bị làm nhục trong dinh thượng tế (14,65), trong dinh tổng trấn (15,16-20), và trên thập giá (15,29-32). Theo bạn, trong tất cả các nỗi...
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật III Mùa Chay - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật III Mùa Chay - năm B
Hãy ngắm nhìn những hành vi giận dữ của Đức Giêsu: Ngài làm roi để đuổi, đổ tung và lật nhào bàn, bắt đem ra khỏi đây. Bạn nghĩ Đức...
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật II Mùa Chay - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật II Mùa Chay - năm B
Vinh quang thần linh của Đức Giêsu được vén mở trong thời gian ngắn cho ba môn đệ khi Ngài được biến hình. Khi nào vinh quang ấy mới được...
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật I Mùa Chay - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật I Mùa Chay - năm B
Đức Giêsu giống các tội nhân khi xếp hàng để lãnh phép rửa của Gioan. Ngài cũng giống chúng ta khi bị Xatan cám dỗ trong hoang địa. Đâu là...
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật III thường niên - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật III thường niên - năm B
“Các anh hãy đi sau tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ chài lưới người ta” (Mc 1,17). Từ nào trong câu này đánh động bạn?...
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM B
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM B
Gioan Tẩy giả được Thiên Chúa sai đến để làm chứng cho Đấng cao trọng hơn ông ngàn trùng. Nhưng Gioan không lập tức nhận biết Đấng ấy ngay. Chỉ...
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM B
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM B
Trong Tin Mừng Máccô, khuôn mặt của Gioan Tẩy giả khá nổi bật. Gioan sống trong hoang địa, sống một đời sống khắc khổ. Ông xóa mình trước Đấng đến...