HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM C Đức Giêsu phục sinh vào nhà khi cửa đóng, và Đức Giêsu cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn: bạn thấy hai chuyện này có vẻ ngược nhau không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM LỄ PHỤC SINH (LỄ ĐÊM) - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM LỄ PHỤC SINH (LỄ ĐÊM) - NĂM C Biến cố Chúa Giêsu phục sinh đã ảnh hưởng lớn lao trên cuộc đời của các môn đệ theo Chúa, cả nam lẫn nữ.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM C Bạn thấy mình giống nhân vật nào trong bài Thương Khó này? Đâu là những nét giống nhau giữa bạn với nhân vật đó?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM C Nhân vật chính trong dụ ngôn này là Người Cha. Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu cho thấy tấm lòng bao dung của Người Cha đối với cả hai đứa con.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM C Ông chủ vườn nho có phải là người nóng tính và tàn ác không khi ông đòi chặt cây vả?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM C Tại sao Giáo hội luôn cho đọc bài Tin Mừng về việc Chúa Hiển dung vào tuần II mùa Chay? Chúa Giêsu được hiển dung, có nâng đỡ chúng ta trong mùa Chay không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C Khi cám dỗ Đức Giêsu, quỷ đã nói hai lần: Nếu ông là Con Thiên Chúa (các câu 3 và 9). Đức Giêsu có biết mình là Con Thiên Chúa không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C Đọc Lc 6,39. Đức Giêsu đòi người lãnh đạo trong cộng đoàn phải là người thế nào? Điều gì có thể làm người lãnh đạo bị mù? Người lãnh đạo bị mù sẽ đưa đến hậu quả nào?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN - NĂM C Luca 6,36 mời chúng ta có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - NĂM C Bạn có thấy chung quanh bạn có nhiều người nghèo không? Nghèo của cải, sức khỏe, chỗ đứng trong xã hội, tri thức, tình bạn, tình yêu, gia đình…?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM C Tại sao mẻ cá trong bài Phúc âm này là mẻ cá lạ lùng? So sánh chuyện mẻ cá lạ ở Lc 5,1-11 với mẻ cá lạ ở Ga 21,1-11. Bạn hãy liệt kê một số điểm khác nhau giữa đôi bên.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM C Đức Giêsu nói hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh Ngài vừa đọc ở hội đường Na-da-rét. Khi nào những lời Kinh Thánh trên mới được ứng nghiệm trọn vẹn?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM C “Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh…”. Đâu là ý nghĩa của từ “hôm nay”trong câu Lc 4,21?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C Qua dấu lạ ở Cana, Đức Giêsu vén mở cho thấy điều gì của mình?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Bạn học được bài học nào từ việc Đức Giêsu chịu phép rửa bởi ông Gioan?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH Vào thời xưa, khi có một ngôi sao sáng xuất hiện, người ta thường coi đó là dấu hiệu báo chuyện gì sắp xảy ra?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT - NĂM C Bạn có nghĩ Đức Giêsu năm 12 tuổi là một thần đồng không? Ngài có phải là một bậc thầy không? Ngài có cần học không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM C Bạn có bao giờ chiêm ngắm việc Đức Maria mang thai Chúa Giêsu không? Bạn nghĩ gì về việc Con Thiên Chúa quyền uy nay lại sống nhờ một người phụ nữ bình dân và khiêm hạ?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C Để thúc đẩy người dân mau hối cải, Gioan không ngại dùng những lời đe dọa. Tìm những hình ảnh Gioan đã dùng để diễn tả sự luận phạt của Thiên Chúa