HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B Đâu là tâm tình của Đức Giêsu khi thấy đám đông chạy bộ đến trước mình? Tại sao Đức Giêsu lại ví họ như bầy chiên không người chăn dắt?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B Tại sao Đức Giêsu sai các ông đi từng hai người một?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B Khi nghe Đức Giêsu giảng trong hội đường, người dân làng Nadarét đặt bao nhiêu câu hỏi? Các câu hỏi này tập trung vào những vấn đề gì?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Theo bạn, việc Đức Giêsu gặp và chữa bệnh cho người phụ nữ trong bài Phúc âm này có bất ngờ đối với Ngài không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - NĂM B Phép lạ dẹp yên sóng gió là phép lạ đầu tiên của một chuỗi các phép lạ nào?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - NĂM B Đức Giêsu dùng dụ ngôn với những hình ảnh về hạt giống để nói về sự phát triển của Nước Thiên Chúa

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN - NĂM B Đọc Mc 3,33-35. Bạn thấy những câu này có liên hệ gì với bạn không? Bạn có dám tin mình sẽ trở nên anh chị em và mẹ của Chúa Giêsu nếu mình thi hành ý Thiên Chúa không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - NĂM B Bạn có thấy Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích quan trọng cho đời sống của bạn không? Bí Tích này thường đem lại cho bạn những ơn nào?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM B Theo bạn, tại sao khi gặp Chúa phục sinh, các môn đệ phủ phục bái lạy Ngài, nhưng một vài người hoài nghi?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NĂM B Bạn có thường cầu nguyện với Chúa Thánh Thần không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – CHÚA THĂNG THIÊN - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – CHÚA THĂNG THIÊN -  NĂM B Theo Mc 16,9-20, trước khi lên trời, Đức Giêsu phục sinh hiện ra mấy lần?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B Khi đọc cả bài Phúc âm này, bạn có thấy nổi bật chủ đề về điều răn yêu thương không? Bạn nghĩ gì về đời sống yêu thương nơi gia đình và cộng đoàn giáo xứ của bạn?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM B Trong cuộc đời bạn, bạn có thấy mình được Chúa Cha cắt tỉa không? Bạn có thấy bị đau khi được cắt tỉa không? Sau đó bạn có thấy cành nho của bạn sinh nhiều trái hơn không?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM B Trong Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, bạn mong các linh mục tu sĩ giống Đức Giêsu, người Mục Tử tốt lành, ở những điểm nào?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM B Hai môn đệ về Emmaus nhận ra Thầy Giêsu khi Ngài cùng ngồi ăn với họ và bẻ bánh trao cho họ

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM B Lời tuyên xưng của Tôma ở Ga 20,28 rất đặc biệt, vì ông tuyên xưng Thầy Giêsu phục sinh là “Thiên Chúa của con”.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM B Bạn nghĩ gì về việc các bà ra thăm mộ Chúa lúc sáng sớm? Những câu nào trong bài Phúc âm này đem lại cho bạn niềm vui phục sinh?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM B Chiêm ngắm cảnh Đức Giêsu bị làm nhục trong dinh thượng tế (14,65), trong dinh tổng trấn (15,16-20), và trên thập giá (15,29-32). Theo bạn, trong tất cả các nỗi đau của Cuộc Thương Khó, Đức Giêsu đau nhất khi nào, bởi ai?

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM B Bạn thấy Đức Giêsu có thái độ nào trước cái chết gần đến? Ngài thấy cái chết của mình có ý nghĩa không?