hối hận
Đừng như ông nhà giàu keo kiệt !

Đừng như ông nhà giàu keo kiệt !

Bài giảng theo Tin Mừng thánh Luca của vị linh mục chủ tế về ông nhà giàu và một người tên Lazarô đã khiến tôi suy nghĩ khi vị linh mục trẻ đã liên hệ và so sánh về những người giàu có và những Lazarô thời hiện đại.