hồng y nhiếp chính
Tân Hồng y Nhiếp chính, Jean Louis Tauran, tuyên thệ nhậm chức

Tân Hồng y Nhiếp chính, Jean Louis Tauran, tuyên thệ nhậm chức

Đức Hồng y Tauran người Pháp, 72 tuổi (1943), hiện nay cũng là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại liên tôn. Ngày 20.12.2014, ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm thay thế Đức Hồng y Tarcisio Bertone, SDB, trong nhiệm vụ nhiếp chính

Đức hồng y Jean-Louis Tauran đã được bổ nhiệm làm “Hồng y Nhiếp chính của Giáo hội Rôma”

Đức hồng y Jean-Louis Tauran đã được bổ nhiệm làm “Hồng y Nhiếp chính của Giáo hội Rôma” Chức vụ “nhiếp chính” rất quan trọng trong thời gian Tòa Thánh “trống tòa”, khi vị Giáo hoàng đương nhiệm qua đời hay từ chức. Khi ấy vị Hồng y Nhiếp chính có nhiệm vụ quản trị tài sản của Tòa Thánh, với sự giúp đỡ của các vị Hồng y cho đến khi bầu được vị tân Giáo hoàng.