Thánh lễ đặc biệt ở gốc cây keo Kenya

Thánh lễ đặc biệt ở gốc cây keo Kenya Thánh lễ không chỉ được dâng tại những nhà thờ tráng lệ, mà hoàn toàn có thể diễn ra tại những nơi hẻo lánh nhất của châu Phi, nơi nền văn minh vẫn chưa kịp đến.