kính nhớ
Sống mãi một niềm tin

Sống mãi một niềm tin

Mỗi năm, cứ đến ngày lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tôi lại chạnh lòng nhớ đến các bậc tiền nhân đã can trường hy sinh để nêu gương đức tin cho con cháu.