Giáo xứ Thánh Linh điểm sáng của tình hiệp nhất

Giáo xứ Thánh Linh  điểm sáng của tình hiệp nhất Giáo xứ Thánh Linh có số giáo dân sinh sống rải rác ở ba phường lớn của quận 9 là Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B.

Thắp lửa bằng giờ kinh liên gia

Thắp lửa bằng giờ kinh liên gia Gác lại bộn bề trong đời sống hằng ngày, nhiều giáo dân đã dành thời gian tham dự những giờ kinh liên gia. Lòng sốt mến của họ dần thắp lên ngọn lửa ấm lan tỏa đi khắp xứ đạo.