Gia đình Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu : Một gia đình Thánh

Gia đình Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu : Một gia đình Thánh Một gia đình sống đạo đức, ơn nghĩa và biết kính sợ Thiên Chúa, tôn trọng mọi người như vậy, nên thế giới đã không ngạc nhiên khi sau Têrêxa Hài Đồng Giêsu, tháng 10.2015 vừa rồi, cha mẹ cô cũng được Giáo hội tôn phong hiển thánh