Tin mới

Chuỗi Mân Côi giữa tâm dịch Colombia
Chuỗi Mân Côi giữa tâm dịch Colombia
Bác sĩ gây mê người Colombia Néstor Ramírez Arrieta đã luôn dành chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi khi đang căng sức giúp bệnh nhân chiến đấu với Covid-19 để lần chuỗi Mân Côi. Ðức tin chính là nguồn động lực giúp ông vững bước giữa muôn vàn khó...
Sống tinh thần sùng kính Ðức Mẹ
Sống tinh thần sùng kính Ðức Mẹ
Bước vào tháng 10 hằng năm, mỗi tín hữu Công giáo đều có một tâm tình riêng dành cho Mẹ Mân Côi, nhất là năm nay kỷ niệm 100 năm ngày Mẹ hiện ra tại Fatima.

Từ kinh Mân Côi đến phép ngắm Rôsa, và...
Từ kinh Mân Côi đến phép ngắm Rôsa, và...
Bản kinh văn này từ khởi thủy (giữa thế kỷ XIX) đến nay vẫn được ca xướng suốt Tháng 10 dương lịch để dâng kính Đức Mẹ Mân Côi, nơi các cộng đoàn dân Chúa ở đồng bằng Bắc Bộ.
Sống lời Mẹ Fatima
Sống lời Mẹ Fatima
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra cùng ba trẻ nhỏ tại làng Fatima năm 1917, mỗi người Kitô hữu lại được đánh động tâm hồn qua những lời mời gọi của Mẹ khi xưa : ăn năn đền tội, tôn sùng Mẫu Tâm, lần hạt Mân...
Kinh mân côi đối với tôi hôm nay
Kinh mân côi đối với tôi hôm nay
Khi tôi cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi, tôi tin Mẹ cùng cầu nguyện với tôi. Nhờ vậy, tôi đã được Mẹ cho tôi được gặp gỡ Chúa. Chúa và Mẹ đã dạy tôi rất nhiều điều trong chuỗi Mân Côi. Ở đây, tôi chỉ xin được nói lên mấy...
Chuỗi Mân Côi giữa tâm dịch Colombia
Chuỗi Mân Côi giữa tâm dịch Colombia
Bác sĩ gây mê người Colombia Néstor Ramírez Arrieta đã luôn dành chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi khi đang căng sức giúp bệnh nhân chiến đấu với Covid-19...
Sống tinh thần sùng kính Ðức Mẹ
Sống tinh thần sùng kính Ðức Mẹ
Bước vào tháng 10 hằng năm, mỗi tín hữu Công giáo đều có một tâm tình riêng dành cho Mẹ Mân Côi, nhất là năm nay kỷ niệm 100 năm...
Từ kinh Mân Côi đến phép ngắm Rôsa, và...
Từ kinh Mân Côi đến phép ngắm Rôsa, và...
Bản kinh văn này từ khởi thủy (giữa thế kỷ XIX) đến nay vẫn được ca xướng suốt Tháng 10 dương lịch để dâng kính Đức Mẹ Mân Côi, nơi...
Sống lời Mẹ Fatima
Sống lời Mẹ Fatima
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra cùng ba trẻ nhỏ tại làng Fatima năm 1917, mỗi người Kitô hữu lại được đánh động tâm hồn qua...
Kinh mân côi đối với tôi hôm nay
Kinh mân côi đối với tôi hôm nay
Khi tôi cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi, tôi tin Mẹ cùng cầu nguyện với tôi. Nhờ vậy, tôi đã được Mẹ cho tôi được gặp gỡ Chúa. Chúa và...