láng giềng
Nhà thờ thánh giá Giêrusalem (tiếp theo)

Nhà thờ thánh giá Giêrusalem (tiếp theo)

Từ phần Thánh Giá thánh nữ Helena mang về từ Jerusalem, hiện thời chỉ còn 3 mảnh nhỏ. Sở dĩ được chia làm 3 phần, vì người ta muốn xếp thánh tích thành hình thánh giá. 3 mảnh này không phải là tất cả thánh tích Thánh Giá được đưa từ Jerusalem về Roma. Thánh Gregorio Cả (+604) đã tặng một mẫu thánh giá cho Reccaredo, vua người Visigot, Tây Ban Nha do ngài đích thân mang về Roma, sau khi đã từng làm Sứ Thần Tòa Thánh ở Constantinople.

Khi anh chị em là hàng xóm

Khi anh chị em là hàng xóm Bốn mươi năm trước, người trong xóm gọi đùa căn nhà tôi là “ngã tư quốc tế” bởi ồn ào nhất xóm, đủ thứ chuyện xảy ra do nhà rộng lại tập trung nhiều anh chị em sống cùng nhau dù phần lớn đã lập gia đình