Cử điệu khi lãnh nhận phép lành Mình Thánh (P1)

Cử điệu khi lãnh nhận phép lành Mình Thánh Đang khi nhận phép lành Mình Thánh, các tín hữu làm gì? Quan sát thực tế, chúng ta thấy cử điệu của tín hữu không thống nhất, mỗi nơi mỗi khác, với những cử điệu như sau:

Hạt bụi biết bay

Hạt bụi biết  bay Là tựa đề tập các bài viết vừa ra mắt của linh mục Đaminh Đỗ Văn Thiêm, chánh xứ Thánh Gia (Tân Hiệp, Kiên Giang), nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày lãnh nhận tác vụ linh mục (1991 - 2016).