Thánh lễ Truyền Dầu tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ Truyền Dầu tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn Thánh lễ Truyền Dầu của Tổng Giáo phận TPHCM đã diễn ra vào sáng thứ Năm 29.3.2018, tại nhà thờ Chánh tòa Đức Bà.

Thánh lễ Truyền Dầu cuối cùng của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Thánh lễ Truyền Dầu cuối cùng của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc Vào sáng thứ Năm Tuần Thánh 13.4.2017, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã chủ tế thánh lễ Truyền Dầu cuối cùng trong đời ngài.

Thánh lễ Truyền Dầu tại nhà thờ Đức Bà

Thánh lễ Truyền Dầu tại nhà thờ Đức Bà Sáng Thứ Năm Tuần Thánh 13.4.2017, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã chủ tế thánh lễ Truyền Dầu tại nhà thờ Chánh tòa Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh

GP Phan Thiết: Thánh lễ Truyền Dầu tại nhà thờ Võ Đắt

GP Phan Thiết: Thánh lễ Truyền Dầu tại nhà thờ Võ Đắt Ngày thứ Tư Tuần Thánh (23.3.2016) tại nhà thờ Võ Đắt, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục GP Phan Thiết cùng linh mục đoàn cử hành thánh lễ làm Phép Dầu

Lễ Dầu

Lễ Dầu Lễ Dầu là gì? Có thể cử hành trong nhà thờ chánh tòa giáo phận vào thứ Năm Tuần Thánh hay có thể tại nhà thờ khác, vào thời gian nào cũng được? Xin tòa soạn giúp giải thích và cho biết thêm về ý nghĩa của Lễ Dầu.