Tin mới

Khi chữ lễ được nắn nót từ gia đình
Khi chữ lễ được nắn nót từ gia đình
Thói quen lễ phép của con trẻ không chỉ hình thành từ những bài giảng của thầy cô ở trường lớp, mà còn được gieo rắc nơi gia đình, bắt đầu bằng những điều giản dị nhất.
Có thể học chữ “lễ” mọi nơi mọi lúc
Có thể học chữ “lễ” mọi nơi mọi lúc
Nhiều người thường quy trách nhiệm cho nhà trường trong việc giáo dục chữ “lễ”. Nhưng thực tế, chúng ta có thể học được chữ “lễ” mọi nơi, mọi lúc.
Khi chữ lễ được nắn nót từ gia đình
Khi chữ lễ được nắn nót từ gia đình
Thói quen lễ phép của con trẻ không chỉ hình thành từ những bài giảng của thầy cô ở trường lớp, mà còn được gieo rắc nơi gia đình, bắt...
Có thể học chữ “lễ” mọi nơi mọi lúc
Có thể học chữ “lễ” mọi nơi mọi lúc
Nhiều người thường quy trách nhiệm cho nhà trường trong việc giáo dục chữ “lễ”. Nhưng thực tế, chúng ta có thể học được chữ “lễ” mọi nơi, mọi lúc.