Lịch sử có cần lên “bàn cân”?

Lịch sử có cần lên “bàn cân”? Lịch sử là những gì đã qua, nhưng có nên bỏ qua những gì thuộc về lịch sử, bởi người ta có thể nhìn lại vốn sống, văn hóa, đau thương, kinh nghiệm, bài học, tự hào…

Nhớ về cái chết của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I

Nhớ về cái chết của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I Nhiều người Công giáo Việt Nam khi đọc tin này, đã rất xúc động. Bởi vì Đức Thánh Cha Gioan Phaolô I đã gây một ấn tượng khó quên, khi Ngài được bầu chọn (26.8.1978) và nhất là khi Ngài từ trần (28.9.1978).

Đừng lãng quên giếng rửa tội

Đừng lãng quên giếng rửa tội Trong bài viết này, trước hết chúng ta tìm hiểu một chút về lịch sử và ý nghĩa của giếng rửa tội để thấy sự cần thiết phải có giếng rửa tội trong mỗi thánh đường. Kế đến, chúng ta nên chọn lựa đặt để giếng rửa tội ở đâu và thiết kế theo hình dáng nào.