Linh mục Nguyễn Thanh Hải
Nỗi trăn trở của ông cố trên cồn

Nỗi trăn trở của ông cố trên cồn

Theo tinh thần thánh Phanxicô xưa, vị mục tử dấn thân vào những nơi nghèo khó nhất. Họ đạo mà cha đang phục vụ không phải là một xứ lớn, chỉ vỏn vẹn 62 gia đình nông dân với gần 300 giáo dân.