Linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Thành Tâm
“Thành tâm” trong đời tận hiến

“Thành tâm” trong đời tận hiến

Ở tuổi gần 80, chặng đường phục vụ của linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Thành Tâm (dòng Chúa Cứu Thế) đã đi dần vào những tháng ngày hưu dưỡng.