Linh mục Thêôphilô Ngô Hoàn Cầu
Một đời vì trẻ nhỏ và bệnh nhân phong

Một đời vì trẻ nhỏ và bệnh nhân phong

Chính thức nghỉ hưu từ đầu năm nay, ở tuổi 80, cha Thêôphilô Ngô Hoàn Cầu, thuộc tỉnh dòng Ngôi Lời Việt Nam có nhiều thời gian hồi tưởng quá khứ sau những năm tháng bôn ba xuôi ngược.