Tin mới

Một đời vì trẻ nhỏ và bệnh nhân phong
Một đời vì trẻ nhỏ và bệnh nhân phong
Chính thức nghỉ hưu từ đầu năm nay, ở tuổi 80, cha Thêôphilô Ngô Hoàn Cầu, thuộc tỉnh dòng Ngôi Lời Việt Nam có nhiều thời gian hồi tưởng quá khứ sau những năm tháng bôn ba xuôi ngược.

Một đời vì trẻ nhỏ và bệnh nhân phong
Một đời vì trẻ nhỏ và bệnh nhân phong
Chính thức nghỉ hưu từ đầu năm nay, ở tuổi 80, cha Thêôphilô Ngô Hoàn Cầu, thuộc tỉnh dòng Ngôi Lời Việt Nam có nhiều thời gian hồi tưởng quá...