Tin mới

Công giáo và Dân tộc nhớ Cha Nguyễn Hồng Giáo
Công giáo và Dân tộc nhớ Cha Nguyễn Hồng Giáo
Cha xuất hiện trên CGvDT thuở ban sơ cùng với nhiều linh mục tu sĩ quen thuộc với giáo hữu Việt Nam đương thời như các cha Huỳnh Công Minh, Trương Bá Cần, Vương Đình Bích, Nguyễn Huy Lịch, Thiện Cẩm...
Công giáo và Dân tộc nhớ Cha Nguyễn Hồng Giáo
Công giáo và Dân tộc nhớ Cha Nguyễn Hồng Giáo
Cha xuất hiện trên CGvDT thuở ban sơ cùng với nhiều linh mục tu sĩ quen thuộc với giáo hữu Việt Nam đương thời như các cha Huỳnh Công Minh,...