lớp học tình thương
Lớp lò gạch ngày ấy, bây giờ

Lớp lò gạch ngày ấy, bây giờ

Nằm lọt thỏm trong khu Làng đại học Thủ Đức - TPHCM, lớp học tình thương của vợ chồng ông Huỳnh Văn Phê và bà Huỳnh Thị Lành hơn chục năm nay là nơi gieo chữ cho không biết bao trẻ em thuộc các gia đình lao động nghèo quanh vùng.