Tin mới

Giáo hội bị mắng vốn
Giáo hội bị mắng vốn
Có những ai đó biết rõ rằng các giáo phận đều có hàng trăm triệu đô la. Thế là ở đâu có xác chết thì ở đó có ruồi bu.
Giáo hội bị mắng vốn
Giáo hội bị mắng vốn
Có những ai đó biết rõ rằng các giáo phận đều có hàng trăm triệu đô la. Thế là ở đâu có xác chết thì ở đó có ruồi bu.