nghề báo
Ta có vạn con đường dài phải đi*

Ta có vạn con đường dài phải đi*

Với tôi, con đường đến với báo CGvDT gói gọn trong một chữ DUYÊN. Bốn năm học tại khoa văn, tôi chưa từng nghĩ sau này ra trường mình sẽ đi làm báo. Tính tôi vốn hơi khép kín nên càng không hợp với nghề.

Tôi đã vào nghề như thế!

Tôi đã vào nghề như thế! Sống bằng nghề viết lách, quen kể câu chuyện của người khác bằng chữ nghĩa, song thực sự khi chia sẻ chính câu chuyện của mình tôi lại cảm thấy có chút khó khăn, bối rối..