người cha
Một người cha

Một người cha

Tôi mồ côi cha sớm nên từ nhỏ không được học cha những kỹ năng ứng xử theo cách của một người đàn ông. Nhưng khi lớn lên, ra đời làm ăn, tôi may mắn kết thân với những người bạn có cách giáo dục con cái rất tuyệt.