Rồi mình cũng già

Rồi mình cũng già Anh Chi nhắn mình ghé thăm các cha tại Nhà hưu dưỡng Chí Hòa cùng đoàn Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm của giáo hạt.

Đi hành hương

Đi hành hương Ngày 1.10 hằng năm nhắc nhở mọi người nghĩ về người cao tuổi - những người đáng kính trong xã hội.

Đòi hỏi mục vụ

Đòi hỏi mục vụ Có nhiều dịp trao đổi với nhau, chúng tôi biết rằng, tại giáo phận thành phố, có nhà hưu dưỡng các linh mục Chí Hòa, các nhà hưu dưỡng linh mục gốc địa phận ngoài Bắc như Hà Nội, Phát Diệm, Bùi Chu, Bắc Ninh; ngoài ra còn có nhà hưu của các dòng tu nam nữ

Nhà hưu dưỡng luôn là mối ưu tư của giáo phận

Nhà hưu dưỡng luôn là mối ưu tư của Giáo phận Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, TĐD TGP TPHCM, đồng thời phụ trách chung việc hưu dưỡng của giáo phận, đã dành cho báo CGvDT cuộc trao đổi xoay quanh vấn đề hưu của các linh mục.

Cần một không gian hưu dưỡng

Cần một không gian hưu dưỡng Giáo luật 1983 nêu rõ: Khi được 75 tuổi trọn, cha sở được yêu cầu đệ đơn từ chức lên giám mục giáo phận; chính giám mục cứu xét mọi hoàn cảnh về cá nhân và nơi chốn và sẽ quyết định chấp nhận hoặc khoan giãn việc từ chức.