nhà sách
Những nữ tu nặng lòng với sách

Những nữ tu nặng lòng với sách

Từ năm 1974, các nữ tu Phaolô Thiện Bản (OSP) đã hiện diện tại Việt Nam. Lịch sử hội dòng với đặc sủng loan báo Lời Chúa qua phương tiện truyền thông, văn hóa được mở thêm trang mới.

Lối đi nào cho sách Công giáo

Lối đi nào  cho sách Công giáo Làm thế nào để ngày càng nhiều người, nhất là giới trẻ mộ mến và đọc sách đạo là thao thức của nhiều vị chủ chăn và phụ huynh.