Tin mới

TRỰC TIẾP LỄ GIỖ 100 NGÀY ĐỨC CỐ GIÁM MỤC GIUSE VŨ DUY THỐNG
TRỰC TIẾP LỄ GIỖ 100 NGÀY ĐỨC CỐ GIÁM MỤC GIUSE VŨ DUY THỐNG
Thánh lễ đồng tế do Đức Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa chủ tế
TRỰC TIẾP LỄ GIỖ 100 NGÀY ĐỨC CỐ GIÁM MỤC GIUSE VŨ DUY THỐNG
TRỰC TIẾP LỄ GIỖ 100 NGÀY ĐỨC CỐ GIÁM MỤC GIUSE VŨ DUY THỐNG
Thánh lễ đồng tế do Đức Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa chủ tế