Ông cha ở đất Thủ

Ông cha ở đất Thủ Ở tuổi thất thập cổ lai hy, nhiều người đã thiếu đi sự nhanh nhẹn và minh mẫn, nhưng riêng cha, ngoài sứ vụ coi sóc giáo xứ Búng – Lái Thiêu – Bình Dương (từ tháng 4.2013)