nhân dân
Giới Công giáo tham gia việc chung

Giới Công giáo tham gia việc chung

Ngày 22.5.2016 tới sẽ diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021).Giới Công giáo cũng đã và đang có những đại diện ra ứng cử. Chúng tôi đã có dịp gặp và nghe họ chia sẻ.