Ngày Năm Thánh dành cho linh mục

Ngày Năm Thánh dành cho linh mục Sau những ngày Năm Thánh dành cho các phó tế, các linh mục đã cử hành ngày Năm Thánh Lòng Thương xót từ 1 đến 3.6 tại Rome với sự tham dự của 6.000 linh mục và chủng sinh.

Hiến tạng nhân đạo vẫn còn lấn cấn

Hiến tạng nhân đạo vẫn còn lấn cấn Hiến tạng, hiến giác mạc, hiến xác cho y học vì sự sống của người khác được xem là một nghĩa cử cao đẹp. tuy nhiên suy nghĩ, quan niệm về vấn đề này vẫn còn nhiều khác biệt.