Tin mới

13 văn bản hay nhất  của Đức Phanxicô (P18)
13 văn bản hay nhất của Đức Phanxicô (P18)
Ngày 22 tháng 12 năm 2014. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói chuyện với Giáo triều nhân dịp chúc mừng Lễ Giáng Sinh tại Vatican. Chủ đề của ngài chọn là “Giáo triều và Nhiệm thể Chúa Kitô”.
13 văn bản hay nhất  của Đức Phanxicô (P18)
13 văn bản hay nhất của Đức Phanxicô (P18)
Ngày 22 tháng 12 năm 2014. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói chuyện với Giáo triều nhân dịp chúc mừng Lễ Giáng Sinh tại Vatican. Chủ đề của ngài chọn...