nhịp cầu
Truyền thông - Một nhịp cầu nối

Truyền thông - Một nhịp cầu nối

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh đến sự gặp gỡ giữa “Truyền thông và lòng thương xót” như một lời kêu gọi, nhắc nhở, trong Sứ điệp nhân Ngày thế giới Truyền thông Xã hội 2016.