Giáo dục Công giáo hướng vào nội tâm

Giáo dục Công giáo hướng vào nội tâm Giáo phận Saint-Denis, Pháp đã lồng việc khơi dậy đời sống nội tâm vào dự án giáo dục của mình.

Tiếng vọng từ những nội tâm

Tiếng vọng từ  những nội tâm “Chúa sẽ chỉ đốt lên lửa trong những nội tâm quyết bước theo Chúa trên con đường Thánh Giá, từ bỏ mình, để đi tìm những con chiên lạc, để chia sẻ nỗi khổ đau của người nghèo, để hi sinh cứu họ, dù phải mất cả mạng sống mình”…

Lắng nghe người đã chết

Lắng nghe người đã chết Cầu nguyện, đối với tôi, cần như thở. Tôi cầu nguyện luôn luôn, để đón nhận Chúa vào lòng tôi. Tôi cầu nguyện luôn luôn, để sẵn sàng ra đi, bất cứ lúc nào Chúa gọi. Tôi cầu nguyện luôn luôn, để có thể làm tốt bổn phận.

SÁM HỐI VỀ NHÂN BẢN, NỘI TÂM VÀ LO CHO NGƯỜI ĐAU KHỔ

SÁM HỐI VỀ NHÂN BẢN, NỘI TÂM VÀ LO CHO NGƯỜI ĐAU KHỔ Mùa Chay kêu gọi tôi sám hối. Sám hối, mà tôi thực hiện mùa Chay này, được gợi ý bởi gương sáng của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Gương sáng gây ấn tượng nhất của Đức Thánh Cha Phanxicô từ một năm nay là cải cách cũng gọi là đổi mới. Đổi mới từ cách suy nghĩ, lối sống, đến việc điều hành và tổ chức cơ cấu.

Chúa đã cứu tôi

Chúa đã cứu tôi “Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Chúa Giêsu sống trong tôi”