nông trại
Không chỉ đơn thuần là nông trại...

Không chỉ đơn thuần là nông trại...

Có dịp tham quan nông trại Sunny Farm cách trung tâm Sài Gòn 40 cây số, chúng tôi được biết thêm về một mô hình nuôi trồng tiên tiến. Hơn thế nữa, đây còn là nơi góp phần vào việc giáo dục môi trường và văn hóa cho các em học sinh.