Tin mới

NGÀY ÐẦU NĂM SỐNG VỚI TIN MỪNG
NGÀY ÐẦU NĂM SỐNG VỚI TIN MỪNG
Tôi trở về với Chúa. Tôi trở về với mọi người thân xa gần, còn sống và đã qua đời. Tôi trở về với Hội Thánh. Tôi trở về với Quê Hương.

Rời bỏ mafia Nhật để trở thành linh mục
Rời bỏ mafia Nhật để trở thành linh mục
Từ một kẻ sai vặt và chạy chân cho mafia Nhật Bản (yakuza), cha Donald Calloway đã trở thành một ví dụ có thực cho sự cải tâm quay về nẻo chính nhờ vào lòng yêu thương của Thiên Chúa.

Ðược ở bên Chúa Giêsu trên thánh giá
Ðược ở bên Chúa Giêsu trên thánh giá
“...Ở bên Người là gặp gỡ Người, nhờ đó tôi thấy cuộc sống của Người không phải là quyền lực, là thành công rực rỡ, mà là khiêm nhường, là nghèo khó, là từ bỏ mình, là hy sinh vì yêu thương, để cứu độ, là tự dâng mình trên...
Năm mới này xin Chúa xót thương con
Năm mới này xin Chúa xót thương con
“...Thực tế cho thấy, nhiều khi chúng ta tự hào về những dấu chỉ khác, nhiều khi chúng ta lo cho được những dấu chỉ khác. Nếu không biết phân định, để nhận ra đúng sai trong vấn đề dấu chỉ, thì việc tăng thêm số người tự phong là...
Xin ơn thánh hóa các linh mục
Xin ơn thánh hóa các linh mục
Điều quan trọng là linh mục biết đón nhận những tiếng gọi ấy. Và khi ý thức được đúng những đòi hỏi của những tiếng gọi ấy, linh mục sẽ càng cảm thấy mình rất cần đón nhận ơn Chúa và những đỡ nâng của bất cứ ai
Việc rao giảng và các hiệu quả
Việc rao giảng và các hiệu quả
Việc rao giảng trung thực, nhờ ơn Chúa, dẫn tới sự thống hối của các tội nhân, sinh ra đức tin và nuôi dưỡng các tín hữu, nhưng cũng có thể gây ra thù hận nơi những kẻ không tin.
Một hội thánh trong kín đáo
Một hội thánh trong kín đáo
Một Hội Thánh trong kín đáo gồm những người làm các việc lành một cách kín đáo, và sống mật thiết với Chúa một cách kín đáo. Họ được Chúa yêu thương và khen thưởng. Kín đáo ở đây chính là khiêm nhường.
NGÀY ÐẦU NĂM SỐNG VỚI TIN MỪNG
NGÀY ÐẦU NĂM SỐNG VỚI TIN MỪNG
Tôi trở về với Chúa. Tôi trở về với mọi người thân xa gần, còn sống và đã qua đời. Tôi trở về với Hội Thánh. Tôi trở về với...
Rời bỏ mafia Nhật để trở thành linh mục
Rời bỏ mafia Nhật để trở thành linh mục
Từ một kẻ sai vặt và chạy chân cho mafia Nhật Bản (yakuza), cha Donald Calloway đã trở thành một ví dụ có thực cho sự cải tâm quay về...
Ðược ở bên Chúa Giêsu trên thánh giá
Ðược ở bên Chúa Giêsu trên thánh giá
“...Ở bên Người là gặp gỡ Người, nhờ đó tôi thấy cuộc sống của Người không phải là quyền lực, là thành công rực rỡ, mà là khiêm nhường, là...
Năm mới này xin Chúa xót thương con
Năm mới này xin Chúa xót thương con
“...Thực tế cho thấy, nhiều khi chúng ta tự hào về những dấu chỉ khác, nhiều khi chúng ta lo cho được những dấu chỉ khác. Nếu không biết phân...
Xin ơn thánh hóa các linh mục
Xin ơn thánh hóa các linh mục
Điều quan trọng là linh mục biết đón nhận những tiếng gọi ấy. Và khi ý thức được đúng những đòi hỏi của những tiếng gọi ấy, linh mục sẽ...
Việc rao giảng và các hiệu quả
Việc rao giảng và các hiệu quả
Việc rao giảng trung thực, nhờ ơn Chúa, dẫn tới sự thống hối của các tội nhân, sinh ra đức tin và nuôi dưỡng các tín hữu, nhưng cũng có...
Một hội thánh trong kín đáo
Một hội thánh trong kín đáo
Một Hội Thánh trong kín đáo gồm những người làm các việc lành một cách kín đáo, và sống mật thiết với Chúa một cách kín đáo. Họ được Chúa...