Giáo phận Bùi Chu tổ chức Đại hội ơn thiên triệu

Giáo phận Bùi Chu tổ chức Đại hội ơn thiên triệu Ban Mục vụ Ơn gọi giáo phận Bùi Chu đã tổ chức Đại hội ơn thiên triệu với chủ đề “bước theo Thầy” tại Vương cung Thánh đường Mẹ Vô Nhiễm Phú Nhai vào ngày 17.4.2016