Đoàn Việt Nam đã có mặt tại Panama

Đoàn Việt Nam đã có mặt tại Panama Đại hội Giới trẻ Thế giới 2019 đã mở màn với nhiều hoạt động sôi động sôi nổi và các bạn trẻ Việt Nam đã tề tựu để chung vui cùng bạn bè khắp thế giới.

Lịch trình tông du Panama của Ðức Phanxicô

Lịch trình tông du Panama của Ðức Phanxicô Ðức Thánh Cha sẽ đến Panama từ ngày 23 đến 27.1.2019 để tham dự Ðại hội Giới trẻ Thế giới (WYD). Lịch trình chuyến tông du của ngài vừa được Tòa Thánh công bố.

CINTA COSTERA: TRỤ SỞ CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI 2019 TẠI PANAMA

CINTA COSTERA: TRỤ SỞ CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI 2019 TẠI PANAMA Tất cả các Hội đồng Giám mục trên thế giới đều đồng ý rằng Cinta Costera là sự lựa chọn tốt nhất.

Logo Đại hội Giới trẻ thế giới tại Panama

Logo Đại hội Giới trẻ thế giới tại Panama Tòa Thánh vừa công bố về logo Đại hội Giới trẻ Thế giới (ĐHGTTG) tại Panama (22-27.01.2019), khi cây thánh giá của Đại hội đã đến nước này.