phản ánh
Chặng đường đã

Chặng đường đã qua

Tôi đã viết một bài có tên như thế trên báo số 1016 – 1017 ngày 9.7.1995, mừng sinh nhật thứ 20 báo Công giáo và Dân tộc. Hôm nay, tên vẫn thế nhưng là sinh nhật thứ 40. Còn tôi, ngày ấy 65 tuổi, nay cũng đã thêm 20 tuổi như báo CGvDT.

Mối tình 10 năm

Mối tình 10 năm Tôi nhớ ngày đầu tiên, chồng cô thợ may đến nhà tôi giao áo, đằng sau là một chồng báo CGVDT. Ông cho biết tờ báo tồn tại 30 năm rồi (thời điểm 2005) và tặng tôi một quyển.