Những sự sau

những sự sau Giáo lý về những sự sau cùng (cánh chung), gồm các đề tài về sự chết, việc Chúa Giêsu Kitô lại đến, sự sống lại của kẻ chết, phán xét chung thiên đàng và hỏa ngục.

Biết trước

Biết trước Sự chọn lựa tối thượng của Thiên Chúa: “Những ai Người đã biết trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc” (Rm 8,29; x. Cn 16,4; Rm 9,11-12; 11,2; Ep 1,4; 1Pr 1,1-2.20).

Nhà nguyện Sistina

Nhà nguyện Sistina Nhà nguyện dài 40.3m và rộng 13.2m, do ĐGH Sesto 4 xây vào những năm 1473-1481 theo họa đồ của Baccio Pontelh. Các bức tranh trên tường được vẽ vào những năm 1481-1483. Kể từ đó trở thành nhà nguyện riêng của các Đức Giáo Hoàng.

tính sổ linh hồn

tính sổ linh hồn Dịp giáp năm, mỗi môn đệ Chúa nên tính sổ linh hồn mình. Sổ linh hồn là sổ ghi lại những đòi hỏi của Chúa và mình đã đáp lại ra sao. Ở đây, tôi xin phép gợi ý một số điểm, mà Phúc Âm cho là quan trọng trong tu đức, mục vụ và truyền giáo.

Ra trước tòa Chúa

Ra trước tòa Chúa Những bất ngờ ấy gây đau buồn lo lắng. Đối với những người sống đức tin, nhất là đối với người có nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên, những bất ngờ ấy còn gợi ý về sự phải sẵn sàng ra trước tòa Chúa. “Nếu được cả thế gian, mà mất linh hồn mình, thì nào có lợi gì ?” (Mt 16,26).

Ý nghĩa cuộc đời

Ý nghĩa cuộc đời Ý nghĩa cuộc đời là mỗi người hãy sống sao cho tốt để, khi chết rồi, được Chúa thưởng hạnh phúc trường sinh.