phi châu
Togo - những tháng ngày hạnh phúc của một linh mục trẻ

Togo - những tháng ngày hạnh phúc của một linh mục trẻ

Hơn 1.000 ngày phục vụ tại Togo phải đánh vật với căn bệnh sốt rét và cuộc sống đầy rẫy khó khăn và hiểm nguy, nhưng linh mục PX Nguyễn Phước Chân Lý, Dòng Ngôi Lời, lại cảm thấy đó là những tháng ngày hạnh phúc trong cuộc đời mục tử của mình.