ra đi
Hãy ra đi !

Hãy ra đi !

Cứ mỗi lần đọc bài Tin Mừng theo thánh Luca, đoạn kể câu chuyện người Samaritanô nhân hậu, lại thấy nhột gáy làm sao! Xin mạo muội mạn bàn đôi nét về câu nói của Chúa Cứu Thế với người luật sĩ lúc bấy giờ: “Hãy đi và làm như vậy” (Lc 10,37).